Informatii in limba romana

Avem rugamintea sa ne prezentati problema dvs. printr-un un scurt rezumat, ce doriti si care este situatia. Descrierea poate fi trimisa pe mail, cat mai scurt si mai concis. Adresa de mail este info@anwaltskanzlei-bohn.de. E-mailul dvs. poate fi scrisa si in limba romana

Va comunicam pe aceasta cale ca in cadrul cabinetului nostru sunt preluate cazuri în următoarele domenii de drept:

  • drept civil-moşteniri  (consultanţă juridică privind drepturile şi obligaţiile izvorȃte din succesiune –punerea în executare a dispoziţiilor testamentare în caz de deces ş.a.)
  • dreptul familiei  (divort numai de comun acord, cereri de divort la instanta in Germania)
  • dreptul muncii  (acţiuni în instant în cazul concedierii, neplăţii drepturilor salariale ş.a.)

De asemenea va puteti adresa cu problema dvs. si  sa depuneti o cerere direct la tribunalul competent de exemplu Arbeitsgericht Augsburg inpreuna cu un traducator sau o persoana vorbitoare de limba germana.

http://www.lag.bayern.de/muenchen/gerichte/augsburg

Vă rugăm ţineţi cont de faptul că o contestaţie la instanţă împotriva deciziei de concediere se poate formula doar în termenul de 3 săptămȃni de la primirea efectivă a deciziei de concediere!


Divort 

Preluam proceduri de divort numai de comun acord, cereri de divort la instanta in Germania.

Avem rugămintea să transmiteţi formular preluare clienţi, formular informaţii privind despărţirea şi divorţul completate şi semnate  înatinte prin e-mail, fax sau prin posta către cabinetul nostru din 86368 Gersthofen, Bahnhofstr. 5b.

Pe lângă formularele anterior menţionate avem rugămintea să ne înaintaţi documentele relevante (de ex. corespondenţă cu partea adversa, certificatul de căsătorie. etc.).

De asemenea va informam ca pentru divorţul trebuie sa fie implint anul de despărţire care incepe cu ziua de cind unul dintre parti sa mutat sau din data ce reiese din declaratia anexata care trebuie sa fie completata si semnata de dvs. si sotul respective sotia dvs.

În cazul în care sunteți asigurat juridic vă recomandăm să întrebați deja societatea de asigurare dacă aceasta preia cheltuielile pentru prima consultație juridică și, în caz afirmativ, să aduceți la primul termen o confirmare scrisă în acest sens.

Drepturi de custodie și vizită, partaj, obligaţii de întreţinere între soţi, între foştii soţi, între părinţi şi copiii minori – pensie alimentară/pensie de întreţinere, încredinţare minori, decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti ş.a.)

Va comunicam, ca aceste cazuri in prezent nu sunt preluate, din lipsa de capacitate si datorita volumului mare de munca in cadrul cabinetului nostru de avocatura.

Asemenea va puteti adresa cu problemele in legatura cu copii si catre Jugendamt sau Erziehungsberatungstelle care acorda cunsultanta gratuita.


Costuri si Cheltuieli

Tinem să vă facem cunoscut faptul că onorariul pentru o primă consultație juridică este de 226,10 € brut (190,00 € net la care se adaugă și taxa pe valoare adăugată corespunzătoare)

Asemenea va comunicam, ca costurile asitentei juridice in Germania sunt reglementate de lege. Va informam in prealabil, care sunt costurile prestatiei solicitate, care trebuie achitate la inceputul asistentei juridice.


Verificare prealabilă a documentelor

Vă comunicăm pe această cale că putem realiza o verificare prealabilă a documentelor dvs. (maxim 20 pagini) pentru suma pauşală de 80 € brut.

În urma acestei verificări vă putem comunica dacă preluăm cazul dvs. şi care ar fi costurile pentru această procedură.

În măsura în care sunteţi de acord cu condiţiile noastre avem rugămintea să ne înaintaţi chestionarul general ataşat prezentei, completat şi semnat împreună cu documentele relevante (de ex. Corespondenţă cu partea adversă, facturi etc.).

După înaintarea chestionarului şi documentelor aferente, urmează să vă transmitem factura de 80 €. După ce dvs. aţi virat suma de 80 € în contul indicat urmează să realizăm verificare şi să vă transmitem o ofertă de preţ dacă preluăm cazul.


Pentru alte întrebări vă stăm cu plăcere la dispoziţie daca ne transmiteti mailul dvs. care poate fi scrisa si in limba romana!