Informații în limba română

În cadrul cabinetului nostru de avocatură, punem mai presus de orice interesul clientului nostru. Ne asigurăm întotdeauna că oferim informații complete și la zi despre legislația în vigoare ce se aplică în domeniul pentru care clientul necesită asistență. Un avocat bun știe întotdeauna să asculte problemele clientului și sa își aplice cunoștințele și expertiza avansată în oferirea de consultanță juridică competentă și corectă.

Aveți posibilitatea de a colabora cu cabinetul nostru de avocatură și în limba română. Prezentați-ne printr-o scurtă descriere problema dvs. cât mai clar și concis, cât și ceea ce doriți să rezolvați, prin e-mail la info.ro@bohn-kanzlei.de.

În cadrul cabinetului nostru sunt preluate cazuri în următoarele domenii de drept:

  • dreptul familiei  (divorț numai de comun acord, cereri de divorț  de competența instanțelor din Germania)
  • drept civil-moşteniri  (succesiuni în Germania, certificat de moștenire, certificat de moștenire european)
  • dreptul muncii  (acţiuni în instanță în cazul concedierii nelegale, neplăţii drepturilor salariale ş.a.)
  • recuperare impozit pe venit
  • recuperare alocații

Divorț

Preluam proceduri de divorț numai de comun acord, cereri de divorț care sunt de competența  instanțelor din Germania.

Pentru înaintarea divorțului trebuie sa fie respective   să fi existat o separare în fapt timp de cel puțin un an, iar acest termen va începe să curgădin ziua în care una dintre părți s-a mutat din locuința comună ori de la altă dată,  care reiese din declarația dată  în cadrul cabinetului  nostru, completată și semnată de dvs. și soțul respectiv soția dvs.

În prezent, din lipsa de capacitate și datorită volumului mare de muncă în cadrul cabinetului nostru de avocatură, nu vor fi preluate următoarele cazuri referitoare la dreptul familiei:

    – Drepturi de custodie și vizită

    – Partaj

    – Obligaţii de întreţinere între soţi / foşti soţi / părinţi şi copii minori

    – Pensie alimentară / de întreţinere

    – Încredințare minori

    – Decăderea din drepturile părinteşti

Atunci când întâmpinați probleme în cazurile copiilor, aveți posibilitatea să vă adresați personal organului competent din zona dvs., către Jugendamt sau Erziehungsberatungstelle care  acordă consultanță și mediere gratuită.

Succesiune / Moștenire

Cabinetul nostru de avocatură vă oferă consultanţă juridică privind:

 – drepturile şi obligaţiile izvorȃte din succesiune

 – punerea în executare a dispoziţiilor testamentare în caz de deces

 – certificat de moștenire valabil doar în Germania

 – certificat european de moștenire pentru bunurile succesorale din diferite ţări UE.

Dreptul muncii

‼️ O contestaţie în instanţă împotriva deciziei de concediere se poate
formula doar în termenul de 3 săptămȃni de la primirea efectivă a deciziei
de concediere. ‼️

Suntem bucuroși să vă oferim consultanță și să vă reprezentăm în cazul unei concedieri abuzive. Una dintre problemele des întâlnite cu care se confruntă oamenii care muncesc în Germania este denunțarea unilaterală a contractului de muncă de către angajator.  În foarte multe cazuri aceasta poate fi nejustificată, eronată sau chiar abuzivă.

De multe ori apar în cazul concedierii probleme legate  fie de nerespectarea termenelor legale de preaviz , fie de modalitățile de depunere/comunicare a demisiei.

De asemenea vă puteți adresa personal cu problema dvs. și să depuneți o cerere direct la Tribunalul specializat în litigii de dreptul muncii competent din zona dvs. (Arbeitsgericht),  împreuna cu un traducător sau o persoană vorbitoare de limba germană, fără a fi necesar un avocat.

Costuri și cheltuieli pentru serviciile juridice

Pentru o primă consultație juridică onorariul va fi în valoare de 226,10 € brut (190,00 € net + taxa pe valoarea corespunzătoare adăugată).

❗️ În Germania costurile asistentei juridice sunt reglementate de lege. 

Cabinetul nostru de avocatură vă poate comunica, după consultanța juridică acordată, costurile aproximative  ale demersurilor pe care va fi necesar să le întreprindem pentru soluționarea problemelor juridice cu care vă confruntați.

Verificare în prealabil a documentelor în cazurile de drept

O verificare în prealabil a documentelor dvs. (maxim 20 pagini) se poate efectua pentru suma pauşală de 80 € brut.
În urma acestei verificări vă vom comunica dacă preluăm cazul dvs., care ar fi costurile pentru această procedură și pașii următori pentru înaintarea procedurii.

Vă recomandăm în cazul în care sunteți asigurat juridic să întrebați deja societatea de asigurare dacă aceasta preia cheltuielile pentru prima consultație juridică și, în caz afirmativ, să aduceți la prima programare o confirmare scrisă în acest sens.

Recuperare impozit pe venit

Toți cetățenii români care au lucrat sau lucrează în Germania au dreptul de recuperare taxe și impozite plătite către statul German.  De regula taxele pot fi rambursate pentru ultimii 4 ani fiscali. Mai multe informații puteți solicita la adresa de e-mail menționată mai jos.

La serviciile noastre de recuperare taxe pe teritoriul Germaniei poate apela orice cetățean care a muncit legal în Germania. Returnarea taxelor se face chiar și în cazul muncii sezoniere în Germania.

Pentru început, este necesar să ne contactați la adresa de e-mail info.ro@bohn-kanzlei.de pentru mai multe informații cu privire la recuperarea taxelor în Germania.  Echipa noastră vă va comunica informațiile necesare în acest caz cât mai repede cu putința.

Recuperare alocații

Dacă lucrați sau ați lucrat în Germania, aveți dreptul să primiți alocație pentru copii dvs.. Echipa noastră depune tot efortul ca banii ce vi se cuvin din alocație să ajungă în contul dvs. în cel mai scurt timp posibil.

În situația în care alocația se primește și în România, cuantumul alocației din Germania se va calcula scăzând suma încasată în România.

Echipa noastră este aici pentru a vă ajuta sa recuperați alocația în Germania. Cu experiență și dedicare, ne străduim sa obținem fiecare beneficiu cuvenit pentru dvs. și familia dvs. .

Pentru mai multe detalii și întrebări ne puteți contacta:

Cabinetul de avocatură din Germania – Telefonic 📲 0821 / 50894929 – Consultanță și în limba română.

                                                                           – E-Mail:  info.ro@bohn-kanzlei.de

Firma colaboratoare CBK Consulting & Operations – Telefon 📲 0728 / 770510